Handelsmissies

 

Handelsmissies van het MKB Trade Office

Handel drijven in een ander land is bij uitstek mensenwerk. Denk aan het goed aanvoelen van de andere cultuur, of de juiste contacten kunnen leggen. Ook kan het zijn dat u in een ander land behoefte heeft aan een handelsagent, distributeur of personeel ter plekke. Hoe dan ook, iemand recht in de ogen kunnen kijken geldt al eeuwen als een vaste waarde bij succesvol handel drijven. Dat geldt ook bij een handelsmissie: alles draait om een goede bodem leggen voor een duurzame relatie. MKB Trade Office helpt daarmee, onder meer door het organiseren van handelsmissies en land specifieke netwerkbijeenkomsten. Denk daarbij aan landen als Polen, Scandinavië, Spanje, Portugal en de populaire buurlanden Engeland, België en Duisland, maar recentelijk ook aan Colombia, Zuid-Amerika. We benadrukken dat handelsmissies er voor iedereen zijn. Ook kleinschalige bedrijven kunnen profiteren van een missie.

Voordelen van handelsmissies voor mkb-ers?

  1. In korte tijd een relevant netwerk opbouwen en goede contacten opdoen met buitenlandse partners.
  2. U krijgt een beter en persoonlijker zicht op de cultuur en handelskansen in uw doelland.
  3. U kunt kennis en kosten delen met anderen om de eigen investering laag te houden.
  4. U ontdekt bij een missie of een risicospreiding richting andere landen passend is voor uw bedrijf.
  5. De ontmoetingen vinden plaats met in uw kielzog ondersteunende exportdeskundigen en eventueel diplomaten, ambtenaren of politici. Zij kunnen eventueel deuren openen die anders dicht blijven.

Wat is de opzet van een handelsmissie?

Meestal zijn de drie zaken hieronder vaste onderdelen bij een handelsmissie. Per missie verschilt het welke kosten gesubsidieerd zijn en wat uw eigen bijdrage is.

  1. U kunt gezamenlijk reizen. Alleen al het reizen is een nuttige netwerkactiviteit.
  2. U voert persoonlijke gesprekken met relevante buitenlandse partijen als ondernemers, politici of ambtenaren. Gerichte matchmaking is altijd onderdeel van de missie!
  3. Daarnaast zijn er bezoeken in informele sfeer aan bijvoorbeeld netwerkevenementen met geselecteerde dus relevante bezoekers.

Handelsmissie Sibiu

HANDELSMISSIE SIBIU mei 2023

MKB Trade Office organiseert van 22-24 mei een handelsmissie naar Sibiu, Roemenië! Heb je interesse in deze missie? Neem contact op met Erik de Boer.

Handelsmissie Helsinki

HANDELSMISSIE Helsinki oktober 23

MKB Trade Office organiseert  begin oktober een handelsmissie naar Helsinki, Finland! Heb je interesse in deze missie? Neem contact op met Erik de Boer.