Sociale Onderneming

Drawing to Health

Sociale Onderneming

Irene Weerkamp is een jonge ondernemer die haar pad volgt. Met haar ervaring als onderwijskundige, docent en pedagoog zijn programma’s ontwikkeld, om de persoonlijke ontwikkeling van werknemers en teams in bedrijven en daarmee de productiviteit te verbeteren en te verhogen.

Drawing to Health is ontstaan vanuit de behoefte om psychosociale en emotionele kwaliteiten van mensen: de ‘soft skills’, in kaart te brengen van werknemers. De wezenlijke persoonskenmerken komen naar boven door oog- en handcoördinatie en de uitwerking op neurologisch niveau. Kwaliteiten die doorgaans onbelicht blijven in wervings- en selectieprocedures. Wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat beeldtaal en tekenanalyses inzicht geven in het menselijk gedrag. Drawing to health heeft Beeldtaal programma’s ontwikkeld, waarin tekeningen en de tekenanalyses de ‘soft skills’ van de medewerkers inzichtelijk maken voor het team en bedrijf.

Veiligheid bieden, Vertrouwen geven, Verbinding aangaan en Verantwoordelijkheid nemen
Dat is de wijze hoe Drawing to Health haar trainingen geeft en mensen begeleidt. Het bedrijf heeft zich de eerste jaren vanuit de vraag vooral gericht op ICT bedrijven. De groei binnen een bedrijf kan voor fricties zorgen binnen een team. Met de Beeldtaal programma’s van Drawing to Health wordt door iedere medewerker een tekening gemaakt vanuit één gekozen archetype (mens, dier, huis…). De tekeningen worden geanalyseerd. De resultaten worden in het team besproken en leveren inzicht, begrip en persoonlijke ontwikkelplannen op, zodat het bedrijf naar de nieuwe horizon kan groeien.

Beeldtaal
Irene heeft goede resultaten bereikt de afgelopen jaren. Dit wordt gesignaleerd bij Europese organisaties en bedrijven. Een samenwerking met Erasmus+ Onderwijs & Jeugd leidt tot nieuwe contacten met universiteiten. In samenwerking met Saxion Applied Sciences is een training verzorgd aan de universiteit van Emden in Duitsland. Jongerenwerkers in Polen, Frankrijk en Griekenland worden ondersteund en begeleid door de Drawing to Health programma’s, zodat zij de jeugd bij hun zelfontwikkeling kunnen begeleiden.

De internationale partners slaan nu hun handen ineen en ontwikkelen gezamenlijk met de Altinbas Universiteit Istanbul Turkije, een tool voor ‘soft skills’ voor jongeren. In eerste instantie gericht op Zuid-Europa wegens de hoge werkeloosheid. ‘Jongeren hebben de toekomst!’ Een stap, een sprong… voor Drawing to Health.

Export landen

Duitsland | Frankrijk | Griekenland | Polen | Turkije

Ceo

Drawing to Health | Irene Weerkamp