Agri- en food consultancy & financiering

Agriment International

Agri- en food consultancy & financiering

Agriment International is begin 90’er jaren ontstaan met als doel het Nederlands bedrijfsleven in de Agri- en food te ondersteunen bij internationalisering en om de ontwikkeling van landbouwproductie en voedselverwerking in ontwikkelingslanden te ondersteunen en zodoende de lokale politieke stabiliteit te bevorderen. Dit leidde tot kansen voor export en investeringen voor Nederlandse agro- en food bedrijfsleven

In de afgelopen 25 jaren is een groot aantal Nederlandse en buitenlandse bedrijven ondersteund bij het realiseren van export en investeringen. Projecten werden uitgevoerd akkerbouw-, groente-, fruit-, zuivel- en vleesketens en in verschillende schakels; toelevering, primaire productie, opslag en verwerking tot en met de distributie en afzet. Deze projecten hebben bijgedragen aan een verhoging van de productie, kwaliteit en efficiency in voedselketens.

Lag de focus in het begin vooral op Centraal- en Oost-Europa, eind 90’er jaren nam het aandeel projecten in Afrika, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië toe.

In 2002, heeft Jan van Laar Agriment International overgenomen. De focus is daarna verder verschoven naar investeringsprojecten en financiering gericht op export, lokale productie- en verwerking voor de lokale markt of voor import van grondstoffen voor verwerking in Nederland. Totaal zijn 300 tot 400 projecten uitgevoerd. Naast versterking van de positie van het Nederlands bedrijfsleven in lokale markten en in toeleveringsketens, is de lokale kennis, -werkgelegenheid vergroot en zijn lokale arbeids- en leefomstandigheden verbeterd. Lokaal hebben 5.000 tot 10.000 mensen hiervan geprofiteerd.

De projecten zijn divers; exportpromotie van landbouwmachines, aardappelverwerking in Argentinië, verwerking van pinda’s in Egypte, verwerking van kokosnoot tot olie in Vietnam, tissue culture en opkweek bananenplanten in Tanzania, aardappel- en uien productie in Gambia, kaasproductie in Moldavië, melkveehouderij, varkenshouderij in Moldavië, pluimveehouderij in Saudi-Arabië.

Agriment ondersteunt de bedrijven bij het maken van een bankabel businessplan en het verwerven van externe financiering (leningen en subsidies) bij overheden, institutionele- en commerciële banken. Integraal onderdeel van de businessplannen zijn supply chain en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Daarnaast is voor het verwerven van financiering een goede “Impact analyse” belangrijk. Wat betekenen de plannen voor de lokale omgeving zoals werkgelegenheid, scholing, het milieu, werkomstandigheden en het voorkomen van kinderarbeid? Een mooi voorbeeld is het pindaverwerkingsbedrijf in Egypte. In 2015 gestart, in 2020 70 medewerkers, en opschaling tot 150 medewerkers in de komende 3 jaren. Ongeveer 2000 toeleverende (kleine) boeren uit Egypte, Sudan, Ghana en Senegal worden geschoold om organic te produceren volgens de eisen van de Europese markt.

Export landen

Tientallen landen in | Zuid-Amerika | Oost-Europa | Afrika | Midden-Oosten | (Zuidoost) Azië

Ceo

Agriment International | Jan van Laar