Agriprogress

Agri & Food

Pieter Helfferich is sinds de jaren negentig van de vorige eeuw, actief in de internationale agribusiness. Gestart werd met het doorlichten van agri- en food bedrijven en het invoeren van verbeterplannen in Nederland en Duitsland. Helfferich: ”In Nederland doen wij dit zeer goed en de Duitsers konden daar nog van leren”. Na het vallen van het IJzeren Gordijn wordt Pieter actief in Oost-Europa. Pieter: “Het was schrikken en puin ruimen na de val van het communisme”. Met inbreng van Nederlandse kennis en technologie wordt en werd meegeholpen de landbouw en de foodindustrie te hervormen en te verbeteren. Pieter is actief om deze kansen voor Nederlandse bedrijven te benutten. In Oost-Europa ligt de nadruk op verhoging van de productiviteit en rendementsverbetering. In Nederland wordt ingezet op nieuwe concepten met natuur inclusief boeren, circulaire economie, duurzame energie, eerlijke prijs en dierwelzijn.

Agri- en food kansen voor Roemenië
Naast Oekraïne, Nederland en Bulgarije ligt de focus met name op Roemenië. Daar beschikt Pieter over een kantoor in Boekarest: ‘Agriprogress SRL’. Agriprogress ondersteunt twee clusters Holland Dairy House en Holland House of Horticulture bij hun marktontwikkeling (23 leidende bedrijven). Pieter: “In Nederland is nauwelijks ruimte voor groei, het zal eerder krimpen. In Roemenië is daar nog volop ruimte voor. Goede landbouwgrond is te koop voor € 3.500,- per hectare, ter vergelijk in Nederland kost dit € 55.000,-”. Agriprogress helpt bedrijven om van en naar Roemenië te exporteren, door exportplannen op te stellen, begeleiding ter plekke en distributeurs te selecteren.

Import en export en Starters International Business
Alhoewel Agriprogress op het moment met name actief is in Roemenië, wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van land- en tuinbouw in Nederland, Iran en Afrika. Voor investeerders worden haalbaarheidsstudies en businessplannen gemaakt. Pieter heeft goede ingangen bij vele financiers inclusief de RVO. Pieter is door het Ministerie van Economische Zaken geregistreerd als businesscoach voor de subsidieregeling Starters International Business. Onder deze titel kunnen mkb-ondernemers 2.400 Euro subsidie krijgen voor zijn support om te internationaliseren.

De toekomst
Naast consultancy en projectmanagement zal er een handelstak worden ontwikkeld. Er liggen in de groeiende economie van Roemenië volop kansen. Wereldwijd 10 miljard monden duurzaam voeden is de grote uitdaging! Ondernemers met investeringsplannen zijn welkom in Deventer of Boekarest om te komen sparren!

Export landen

Duitsland | Bulgarije | Roemenië | Oekraïne | Iran 

Ceo

Agriprogress | Pieter Helfferich