Software bedrijf voor Agrarische sector

Agrovision

Software bedrijf voor Agrarische sector

Onder de bezielende leiding van Karel Heijink is Agrovision een grotere speler voor software oplossingen wereldwijd in de agrarische sector. Door de veranderingen in de agrarische industrie is de vraag naar essentiële informatie over de veestapel, pluimvee en teelt van gewassen, zowel financieel als administratief onontkoombaar. Ook externe afnemers willen inzicht hebben in accurate gegevens. Software met kengetallen over de veestapel, het veebedrijf, het voer, et cetera, zijn van evident belang voor ieder agrarisch bedrijf en zijn afnemers. Voor het telen van gewassen geldt hetzelfde, ook hier worden hoge eisen gesteld aan de zaden, producten en de herkomst.

Het veroveren van de markt wereldwijd is vooral een kwestie van geduld. ”Wij zijn intern begonnen met het ophangen van een wereldkaart in vrijwel iedere ruimte”, vertelt Heijink. “Daarna begint extern het spel van reizen (ga op pad), onderzoeken, investeren, onderhandelen en vooral veel geduld.” Stapje voor stapje met de juiste focus, nieuwsgierigheid en concentratie worden zo nieuwe markten en distributeurs geïnteresseerd voor de Agrovision softwareproducten. De aanwezigheid op belangrijke beurzen is evident, waardoor Agrovison bekend is bij een brede doelgroep.

Cloud en mobiel
Door de jarenlange ervaring zijn diverse softwarepakketten ontwikkeld. De software wordt dagelijks voorzien van nieuwe data, onder andere via benchmark tools. Door een goede samenwerking met universiteiten wordt wetenschappelijk onderzoek gecombineerd met de kennis en ervaring van agrariërs (gebruikers) en de expertise van Agrovisionisten. Goed functionerende software die beschikbaar is in de cloud en mobiel, waardoor alle afnemers inzicht hebben in een veestapel, de voeding of de teelt van een gewas, tot aan het transport naar de klant.

Groeien
Agrovision staat voor deskundigheid en kennis van de agrarische markt. De groei binnen Europa neemt gestaag toe. In Denemarken is onlangs een partij geacquireerd zoals dit ook al eerder in België en Spanje plaatsvond. De komende jaren zullen er zeker nog meer volgen. De softwaremarkt ontwikkelt zich razendsnel en de expertise van Agrovision is van uitzonderlijk niveau.

 

Export landen

België | Denemarken | Duitsland | Finland | Groot-Brittannië | Rusland | Spanje |
China | Japan | Verenigde Staten

Ceo

Agrovision | Karel Heijink