Bevorderen van dierenwelzijn

BEFORAN

Bevorderen van dierenwelzijn

BEFORAN staat voor ‘Better For Animals’.

We zien de landbouwsector in de belangrijkste transitiefase van de afgelopen 50 jaar. Waren de bedrijfsdoelstellingen eerder vooral gericht op rationele productiegroei en kostenreductie zien we nu in de veehouderij vooral verhogen van het dierwelzijn, verminderen van medicijngebruik en lagere milieubelasting aspecten opgepakt worden.

Het is deze ontwikkeling die Harry Puplichuizen en Jeroen Boerkamp, beiden met agrarische achtergrond, hebben doen besluiten hier een wezenlijke bijdrage in te willen leveren.

Aandachtgebieden

Wij, van Beforan, richten ons op de melkveehouderij met als speciale (gezondheid) aandachtsgebieden klauwen, uier en kalveren.

Bedenk dat uitval onder melkkoeien nog steeds vooral te wijten valt aan klauwproblemen (mortellaro) en uieraandoeningen (mastitis). Bij kalveren zien we diarree als de belangrijkste doodsoorzaak. De focus op deze drie kerngebieden leidt daarmee tot een duurzamere melkveehouderij. Betere klauwgezondheid geeft langere levens/productieduur. Gezonde uiers enzovoorts.

Minder kalversterfte

Minder kalversterfte leidt tot minder aan te houden jongvee voor vervanging van de melkveestapel. Gevolg hiervan is minder koeien met betere resultaten voor boer en milieu.

Tot voor kort waren de gangbare middelen die onder andere werden toegepast antibiotica en formaline.

Beforan stelt daar tegenover (additieve) middelen die er op gericht zijn de koeien en kalveren juist zelf meer weerstand op te kunnen laten bouwen tegen bacteriën, virussen en parasieten. En niet zonder succes!

In een wereld waarin consumenten meer aandacht eisen voor de wijze waarop hun eerste levensbehoeften met betrekking tot voeding worden geproduceerd gekoppeld aan dierwelzijn en milieu invloeden ligt voor de veehouderij deze nieuwe uitdaging als ultieme kans! Wij willen daar dan ook graag een bijdrage aan leveren.

Internationaal

Beforan is nu al actief in Belgie, NRW Duitsland en Luxemburg en zal haar werkgebied in de komende tijd nog verder uitbreiden.

Export landen

Benelux | Duitsland

Ceo

BEFORAN | Harry Puplichuizen en Jeroen Boerkamp