Training en adviesdiensten over vleeskuikens en leghennen

Poultry Performance Plus

Training en adviesdiensten over vleeskuikens en leghennen

Ron Meijerhof heeft praktisch zijn hele werkzame leven gewerkt in de wereld van praktijkonderzoek naar pluimvee. In 2009 richtte hij zijn eigen bedrijf Poultry Performance Plus (PP+) op. Hij vermarkt hierin zijn wereldwijd opgedane academische en praktijkkennis op gebied van dierenwelzijn en -performance.

PP+ biedt uitgebreide training en adviesdiensten voor pluimvee-integrators, fokbedrijven, farmaceutische bedrijven, apparatuurproducenten, bouwbedrijven en voerbedrijven op het gebied van vleeskuikens en leghennen. De focus ligt op vleeskuikenproductie, reproductie en incubatie, maar ook de latere levensfasen worden meegenomen.

De fokkerij van vleeskuikens wordt gedomineerd door enkele wereldwijd opererende concerns. Indien ergens in de keten een probleem ontstaat wordt Ron vaak ingehuurd om dit te verhelpen. Aangezien deze concerns wereldwijd opereren is dit ook het werkveld van Ron. De ene week reist Ron door Oost-Europa en doet hij meerdere landen in een trip aan en een week later kan dit Zuid-Amerika of Zuid-Oost Azië zijn.

Door de jarenlange ervaring kan Ron in één rondgang door de kuikenstal en een gesprek met de pluimveehouder vaak al snel de vinger op de zere plek leggen. Dit kan aan het voer, de temperatuur, de ventilatie, de huisvesting, broedprocedures, ziektes of andere zaken liggen. Vaak is dit een combinatie van factoren. De meegenomen meetapparatuur bevestigen en onderbouwen zijn bevindingen met harde data.

Ron: “de grootste uitdaging en ook het plezier zit niet in het naar boven halen van het probleem en de oplossing. De kippen zijn overal ter wereld immers hetzelfde. De uitdaging zit hem vaak in het managen van de cultuurverschillen tussen de mensen. Het gaat erom het advies zo te uit te brengen dat de ondernemer terplekke het snapt, het aanneemt en vooral ook uitvoert. Ik heb meegemaakt dat mijn advies werd gewogen aan het aantal sterren van het hotel waar ik verbleef. Als dat hoog genoeg was, betekende het dat ik een goede professional was en dat daarom het advies overgenomen moest worden. Belangrijk is je hiervan bewust te zijn”.

De adviezen van Ron zijn dermate uniek en waardevol dat hij een graag geziene gast is bij pluimvee bedrijven over de hele wereld. Een paar procent rendementsverbetering leidt met de grote aantallen kuikens al heel snel tot grote eindresultaten. Dit kan soms oplopen tot producties van miljoenen kuikens per week.

Export landen

Wereldwijd

Ceo

Poultry Performance Plus | Ron Meijerhof