coöperatieve veeverbeteringsorganisatie

CRV

Better Cows Better Life

CRV, een coöperatieve veeverbeteringsorganisatie van Nederlandse en Belgische boeren opgericht voor stamboekvee. Het hoofdkantoor is gevestigd in Arnhem. Vanuit de Deventervestiging wordt wereldwijd sperma geëxporteerd. In 2017 heeft CRV een ‘Dairy Breeding Center’ in Wirdum Friesland geopend. Een centrum waar de koe van de toekomst wordt ontwikkeld. Gericht op de toekomst is precisielandbouw nodig en dat kan niet zonder precisiegenetica. In het centrum zijn de 400 beste dieren van Europa ondergebracht waarmee CRV embryo’s gaat maken, zodat veehouders worden geholpen om aan de maatschappelijke eisen te voldoen.

CRV ‘een supermarkt’ voor sperma en derde op de wereldranglijst van sperma-exporteurs. De export bedraagt 40% van de omzet. CRV is een coöperatie, de helft van de winst gaat naar de leden. De overige winst wordt gebruikt voor innovaties, product- en procesontwikkelingen op internationaal niveau. Onderzoek wordt in samenwerking met de universiteiten van Wageningen en Leuven uitgevoerd.
Veestapels verschillen over de hele wereld. Wereldwijd is de zwartbonte koe een begrip. De roodbonte MRIJ en Holstein koe zijn vooral bekend in Nederland en Europa. De fokprogramma’s verschillen per land. En dat is mede afhankelijk van de wensen van de consument en van de fabrikanten die zuivel en vlees produceren.

CRV is actief in 60 landen, waarvan in 13 landen een eigen vestiging wordt geleid. De overige landen worden vanuit een distributeur bediend. Vestigen in een land heeft voordelen, qua afzet van de sperma, betrouwbaarheid en het opbouwen van kennis. De afzetmarkt kan in de eigen taal worden bediend, zodat per land inzicht wordt verkregen in de gewenste kengetallen, over fokwaardes, voeding, ziektes et cetera. Met al deze informatie wordt een database gevuld. Op deze wijze kan trefzeker een stier worden geselecteerd voor het fokprogramma in het betreffende land en wordt inteelt uitgezonderd. Sinds 2005 worden de DNA-stukjes onderzocht en zijn veehouders steeds beter in staat om de koeien te analyseren.

CRV, een bedrijf dat duurzaam haar werkzaamheden uitvoert. In de Deventervestiging, gelegen aan de IJssel, worden de sprietjes in ‘dampende’ stikstofketels bewaard om wereldwijd verscheept te worden voor nieuwe generaties koeien.

CRV

Export landen

Europa alle landen exclusief Liechtenstein | Argentinië | Australië | Brazilië | Canada | China | Japan | Nieuw-Zeeland | Verenigde Staten | Zuid-Afrika

CRV

Coöperatieve onderneming