Advocatenkantoor

Daniel Huisman Advocaten

Advocatenkantoor

Advocatenkantoor Daniel Huisman Advocaten behoort, met ruim 30 advocaten verdeeld over de vestigingen Enschede, Almelo en Deventer, tot de top drie in Overijssel. Het is een van oorsprong Twents kantoor dat sinds de fusie in 2017 met het Deventer advocatenkantoor Fievez ook een Deventer vestiging heeft waar tien personen werkzaam zijn, waaronder zeven advocaten.

Daniel Huisman is een full-servicekantoor dat nagenoeg alle specialismen voor de ondernemer in huis heeft. Slechts het strafrecht ontbreekt. Dit is een bewuste keuze. De focus ligt bij het bedienen van het regionale mkb in Overijssel en Gelderland, het kantoor bedient evenwel ook opdrachtgevers buiten deze regio. Dit varieert van zzp’ers tot bedrijven met soms honderden medewerkers. Voor klanten die zaken doen in Duitsland, onderhoudt Daniel Huisman samenwerkingsverbanden met meerdere Duitse advocatenkantoren.

Binnen Daniel Huisman is mr. Paul Arentshorst één van de internationaal georiënteerde advocaten. Paul: “Mijn specialismen zijn het IE-, ICT- en Privacyrecht (auteurs-, merken-, modellen-, handelsnaam- en octrooirecht en de AVG). Dit heeft vaak ook een internationaal karakter. Veel ondernemingen willen hun uitvinding c.q. intellectueel eigendom internationaal goed beschermen”. Veel van Pauls’ werk zit in het adviseren van ondernemers hoe hun merknaam, url, uitvinding of product het best juridisch beschermd kan worden, maar ook in het opstellen van algemene voorwaarden en contracten op deze rechtsgebieden. Hij is daarom, zoals hij zelf zegt, geen “bureau-advocaat”, maar gaat altijd op locatie kijken in het bedrijf van de opdrachtgever. Paul: “Van essentieel belang is dat je als advocaat de uitvinding c.q. het product van de opdrachtgever ook echt begrijpt, anders kun je het ook niet goed laten vastleggen. Dat is één van de leukste aspecten van mijn werk. Ik kom bij een grote verscheidenheid aan ondernemers met vaak de meest prachtige, nieuwe initiatieven. Als advocaat, geboren en getogen in Leiden, geniet ik ook van de oostelijke mentaliteit. Er is meer tijd voor onderling contact en overleg”.

Toekomst

De markt trekt aan en dat werkt door in de advocatuur. Er is meer geld beschikbaar om zaken vooraf goed vast te leggen en indien nodig ook een juridische (inbreuk)procedure te voeren. Dankzij een vergaande automatisering kan Daniel Huisman Advocaten haar klanten “lean & mean” bijstaan. De Deventer vestiging is op dit moment nog iets kleiner in omvang dan de Twentse vestigingen. In toenemende mate opereert de Deventer vestiging als een voorportaal van klanten uit het westen. De verwachting is daarom dat de Deventer vestiging snel met meerdere advocaten versterkt zal worden.

 

Export landen

Duitsland |

Incidenteel | België | Frankrijk | Scandinavië

Advocaat

Daniel Huisman Advocaten | Paul Arentshorst