Estonian School

ICT Bedrijf

Mark Verhijde is met zijn eigen bedrijf al jarenlang actief op het gebied van burgerparticipatie. Hij heeft tal van (semi)overheden geadviseerd. Hierbij gaat het niet om het schrijven van dikke beleidsnota’s, maar om actief burgerparticipatie van onderaf op te zetten en uit te voeren. In 2015 participeerde Mark in het project Open Government Europe. Dit was een uitwisselingsprogramma tussen diverse Europese regio’s op het gebied van open overheid. Dit bracht Mark in Estland, dat land inspireerde hem tot het oprichten van een nieuw bedrijf: de Estonian School.

Producten & Diensten

Estland is ICT-koploper
Estse burgers staan hun persoonlijke data en informatie niet af aan overheden of bedrijven, maar zijn zelf verantwoordelijk voor hun online informatie. Iedere Est heeft een pas en code waarmee hij of zij op het internet bij de eigen data kan. Overheden en bedrijven mogen deze persoonlijke data alleen gebruiken na toestemming van de individuele burger. Misbruik van persoonlijke informatie door overheden en bedrijven is strafbaar. In Nederland worden hierin pas recent de eerste stappen gezet, vaak via blockchaintechnologie. In Estland draait dit systeem al jaren succesvol.

Deze nieuwe manier van ICT, online connecting en digitale dienstverlening is kenmerkend voor Estland. Niet voor niets is Skype een Estse uitvinding. Het Estse e-Healthcare ecosystem en ook het stemmen is mogelijk via speciaal daarvoor ontwikkelde software, waarbij de burger eigenaar blijft van het systeem. Dit maakt het Baltische land relatief ongevoelig voor hackaanvallen. Mark: “De Estse ICT-infrastructuur rondom de burger is juist opgezet omdat er hackaanvallen plaatsvonden, direct nadat het land in 1991 zelfstandig werd. Om wat te doen aan die kwetsbaarheid is besloten geen grote, kwetsbare IT-systemen aan te leggen maar de toegang voor de burger zo laagdrempelig mogelijk te maken.

De inzichten en opgedane ervaringen van deze vernieuwende aanpak binnen de relatie overheid-burger worden de laatste jaren volop geëxporteerd naar andere landen, met speciale aandacht voor de ‘nieuwe’ democratieën.

Estonian School – leren door te doen

De Estonian School is zeer geïnspireerd door alle innovatieve ideeën en concepten zoals e-government in Estland. Tegelijkertijd biedt de Estonian School een breder perspectief op alle online instrumenten en methodieken die te vinden zijn in diverse steden en landen van Europa. Het is een internationale beweging van gelijkgestemden, die samen werken aan een transparantere overheid binnen Europa. Gezamenlijk worden events, workshops en trainingen gegeven door heel Europa met Estland als inspiratiebasis.

 

Export landen

België | Duitsland | Estland

Contact

www.estonianschool.eu

Ceo

Estonian School | Mark Verhijde