Valbeveiligingssysteem

Flesst

Valbeveiligingssysteem

Flesst is de merknaam van Luchtankers BV te Twello. Flesst is in 2015 overgenomen door Frank aan de Stegge, die vanaf die tijd het bedrijf verder heeft uitgebouwd. Flesst is ontstaan na het nieuwe bouwbesluit, dat nieuwe regels op het gebied van veiligheid heeft geïntroduceerd. Onderdeel daarvan is het voorschrift, dat een dak veilig te onderhouden dient te zijn met liefst permanente voorzieningen, die dat veilige onderhoud mogelijk maken. En daar biedt Flesst nu juist alle mogelijkheid toe. Flesst levert de rails en toebehoren. En zonder dat dit de architect in zijn ontwerp hindert, omdat de voorzieningen die Flesst levert onzichtbaar worden verwerkt op de nok van het dak. Met de komst van de kwaliteitsborgingswet in 2022 worden deze voorzieningen nog belangrijker. Daarnaast zijn de Scoop 12 richtlijnen van belang, die van toepassing zijn op de inspectie van zonnepanelen door gecertificeerde experts.

Total cost of ownership

Het gepatenteerde Flesst valbeveiligingssysteem is ontwikkeld vanuit de filosofie dat de dakbetreder moet worden ontzorgd, zodat hij zich – met beide handen vrij – volledig kan richten op de werkzaamheden die hij op het dak moet uitvoeren. Flesst biedt behalve directe productondersteuning ook trainingen voor gebruikers van het Flesst valbeveiligingssysteem. Frank aan de Stegge hierover: ‘Uiteraard vergt de toepassing van het Flesst systeem enige investering, die echter in korte tijd kan worden terugverdiend. Het dak wordt voor onderhoud – denk hierbij ook aan het reinigen en inspecteren van zonnepanelen op schuine daken – veel makkelijker bereikbaar. Zo is de inzet van een hoogwerker veelal overbodig’.

Missie

Het is de missie van het bedrijf is om wereldwijd te worden gezien als dé standaard voor het veilig werken op hellende daken. Een standaard zowel voor het meest veilige als voor het meest gebruiksvriendelijke valbeveiligingssysteem. Een missie die wordt ondersteund door een glasheldere visie: Flesst wil iedereen die op een hellend dak werkzaamheden verricht een systeem bieden dat 100% veiligheid garandeert.

Deze missie en natuurlijk de producten en service die het bedrijf levert, hebben gezorgd voor een prachtige klantenlijst. Denk hierbij aan prachtige gebouwen als het Mauritshuis in Den Haag en het Rijksmuseum in Amsterdam, maar ook aan veel andere projecten.

Internationaal

Inmiddels is het bedrijf ook behoorlijk actief op de internationale markt. Direct en via een dealerschap in Duitsland, met mooie projecten in Belgie (waaronder de universiteit van Gent) en Zwitserland. Hoewel de wetgeving per land verschilt, is er in deze en vele andere landen behoefte aan het Flesst valbeveiligingssysteem. Verwachting is dan ook dat het aantal export landen snel zal toenemen.

Export landen

Duitsland | Belgie | Zwitserland

Ceo

Flesst | Frank aan de Stegge