Waterleidingbedrijf

Flierman Techniek

Waterleidingbedrijf

In Colmschate is familiebedrijf Flierman Techniek actief op het gebied van grondboringen, waterbehandeling en pompsystemen. Lang niet alle bedrijven in Nederland zijn voor hun (drink)watervoorziening aangewezen op waterleidingbedrijven. Met name in de veehouderij en recreatiesector maken ondernemingen vaak gebruik van eigen bronnen.

Dit grondwater moet worden behandeld, als het water gebruikt wordt als drinkwater voor mensen of dieren. Maar ook proceswater in de industrie moet aan eisen voldoen ten aanzien van het gehalte aan stoffen dat het bevat. Hetzelfde geldt voor water dat wordt toegepast in kwekerijen, tuinen, wasserijen, kantoren of laboratoria. Bronwater moet dus vaak worden opgewaardeerd.

Dat kan op verschillende manieren. In conventionele behandelingsinstallaties wordt eerst bronwater opgepompt en dan verrijkt met zuurstof. Daarna wordt het gefilterd; eventueel worden nog chemicaliën toegevoegd om het water te zuiveren. Fermanox (het systeem dat Flierman Techniek hanteert), werkt anders. Hierbij vindt het behandelingsproces in de waterhoudende bodemlagen plaats. De bodem fungeert als een natuurlijk filter. De Fermanox waterbehandeling verrijkt een gedeelte van het water met zuurstof uit de lucht en leidt dit via de bronnen weer terug naar de waterhoudende lagen. Door de aanwezige zuurstof oxideert ijzer en mangaan naar een vaste vorm, die zich in de bodem afzet. Het ammoniumgehalte wordt beduidend minder. Daardoor kan er veel meer water worden behandeld, opgepompt en gebruikt.

Voordelen

Fermanox is enorm effectief. Zeer hoge beginconcentraties aan ijzer of mangaan in het water kunnen tot zeer lage gehaltes worden teruggebracht. Fermanox is niet de goedkoopste qua aanschaf, maar het systeem verdient zijn geld binnen enkele jaren terug. De onderhoudskosten van Fermanox zijn bijzonder laag, omdat er geen filtermateriaal aanwezig is dat teruggespoeld moet worden. Bovendien is Fermanox energiezuinig: op jaarbasis ben je duizenden euro’s goedkoper uit.

Alles in een hand

Flierman Techniek kan het hele proces verzorgen: van het eerste onderzoek naar de bodemsamenstelling tot en met het jaarlijkse onderhoud van het waterbehandelingssysteem. In enkele gevallen blijkt dat sommige gebieden zich minder lenen voor onze manier van behandelen. Fermanox is vooral geschikt om toe te passen in zand- of grindbodems. Daarom zitten het merendeel van de afnemers van Flierman Techniek in het oosten en midden van het land. Sinds kort is daar een Belgische klant bij gekomen. Voor een Belgisch ziekenhuis dat met geothermie haar pand wil verwarmen is het water van een te slechte kwaliteit. Met hulp van het Fermanoxsysteem kan dit water wel geschikt worden gemaakt. Dit boort een nieuwe markt aan.

Toekomstige standaard

Flierman Techniek plaatste de eerste Fermanox-installaties in 1992. Aanvankelijk vooral in de veehouderij, later ook in de industrie en recreatiebranche. Er zijn grote industriële installaties geplaatst bij de voedingsmiddelenindustrie, bijvoorbeeld bij slachterijen. Ook staan er installaties bij een thermencomplex en bij een van de grootste zwembaden van ons land.

 

Export landen

België