Voeronderneming

For Farmers

Voeronderneming

ForFarmers is een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. ForFarmers zet zich in ‘For the Future of Farming’: voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij.
Waarom? Omdat – door bevolkingsgroei en stijgende welvaart – de vraag naar dierlijke eiwitten zoals vlees, eieren en zuivel de komende decennia zal toenemen. De uitdaging is om deze toenemende hoeveelheid voedsel duurzaam te produceren en het gebruik van grondstoffen en natuurlijke bronnen als energie, land en water te minimaliseren. Voor ForFarmers is duurzaamheid een integraal en vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering. Onderzoek door het Nutrition & Innovation Centre van ForFarmers speelt hierin een belangrijke rol.

Concreet resultaat door samenwerking
ForFarmers is meer dan honderd jaar geleden in Nederland ontstaan en heeft sinds 2005 haar activiteiten uitgebreid naar Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk, onder meer via overnames van ondernemingen met eveneens een rijke historie. Hierdoor is een unieke combinatie van kennis en ervaring ontstaan die wordt ingezet om agrarische ondernemers te ondersteunen bij het realiseren van hun bedrijfsdoelstellingen.
Dit doen we door intensief samen te werken met klanten en met strategische partners. Door maatwerk en Total Feed-oplossingen te bieden in combinatie met een gerichte aanpak en begeleiding van gespecialiseerde, deskundige adviseurs. Dit alles levert klanten een concreet resultaat op: een gezondere veestapel, een hogere efficiëntie en daardoor een beter rendement op het boerenerf.

Marktleider
ForFarmers heeft circa 2.300 fte in dienst en productievestigingen in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het hoofdkantoor is gevestigd in Lochem (Nederland). Met een afzet van circa 9,6 miljoen ton diervoeder in 2017 is ForFarmers marktleider in Europa. De jaaromzet bedroeg € 2,2 miljard.

 

Export landen

België | Duitsland | Verenigd Koninkrijk

Ceo

For Farmers | Jos Westerhof