Reinigen van industriële producten

Gibac Chemie

Reinigen van industriële producten

Sinds de oprichting in 1980 zorgt Gibac Chemie bij veel bedrijven voor het reinigen van industriële producten. Gibac Chemie heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar het reinigen van hightech componenten voor onder meer ASML, ZEISS en de aerospace-industrie. Daarbij heeft het bedrijf gekeken naar verschillende reinigingstechnieken, zoals waterige reinigingssystemen en dampontvetting, maar ook naar verschillende koelsmeermiddelen en wat voor effect die hebben op de reinigbaarheid van de componenten. Uit het onderzoek van Gibac blijkt dat dampontvetten de meest efficiënte manier is van Grade 2 reinigen.

Korte cyclustijd

Een groot voordeel van dampontvetten ten opzichte van de toepassing van een waterige reinigingsstraat is de korte cyclustijd. Met de dampontvetter van Pero, die reinigt met alcohol, kan Gibac Chemie de procestijd voor het reinigen van hightech componenten terugbrengen van 24 uur naar 24 minuten. Directeur Tjerk Kaastra: “Bij een waterige reinigingsstraat kost het veel tijd om producten te drogen, helemaal wanneer een vlekvrij eindresultaat moet worden opgeleverd. Bovendien vergt dit veel handmatige handelingen. Met dampontvetten maken we gebruik van condensatiedrogen, gecombineerd met vacuümtechniek. Hiermee bereik je een schoner resultaat dan met het klassieke tijdrovende uitstoken dat wel 24 uur in beslag kan nemen.”

Daarnaast zorgt de korte doorlooptijd ervoor dat dampontvetinstallaties goed kunnen worden geïntegreerd in het bestaande productieproces. Naast kwaliteit is snelheid een van de belangrijkste eisen voor een producent. “Het reinigingsproces bevindt zich aan het eind van de productieketen. Wanneer er veel geld is geïnvesteerd in hoogproductieve, geautomatiseerde bewerkingscentra, wil je niet dat het werk zich aan het eind van het proces ophoopt”.

Nederland loopt voor

Volgens Gibac Chemie loopt de Nederlandse maakindustrie op het gebied van reinheid voor op omliggende buurlanden, mede dankzij ZEISS en ASML. Kaastra: “Bij Pero in Duitsland kijkt men vol verwondering naar de Nederlandse markt. We hebben hier dampontvetters geleverd die volledig zijn geïntegreerd in een geautomatiseerd productieproces en werken volgens de Industry 4.0-gedachte.

Duurzaam

De oplossingen van Gibac Chemie zijn ook erg duurzaam, zelfs zo duurzaam dat de klanten er een energie-investeringsaftrek voor kunnen aanvragen. Reden waarom steeds meer bedrijven Gibac Chemie voor raad en daad vragen. Aangezien veel Nederlandse opdrachtgevers ook over de grens werken zijn veel installaties en toebehoren ook geëxporteerd over de grens.

Export landen

België | Duitsland | Zwitserland | Italië | Denemarken | China | Vietnam

Ceo

Gibac Chemie | Tjerk Kaastra