Mobiliteitsadvies

Goudappel Groep

Mobiliteitsadvies

De Goudappel Groep, opgericht in 1963, is met bijna 250 adviseurs gespecialiseerd in alles wat met mobiliteit te maken heeft. De Goudappel Groep is daarnaast – en dat is redelijk bijzonder – in handen van de medewerkers zelf.

Goudappel Coffeng geldt als hét expertbureau voor mobiliteitsadvies en DAT.Mobility richt zich op het leveren van praktische en IT-gerelateerde oplossingen voor mobiliteit. Waar Goudappel Coffeng zich bezighoudt met dynamisch verkeersmanagement, parkeren en locatieontwikkeling, strategische mobiliteitsvraagstukken, verkeersonderzoek en gedrag en bijvoorbeeld adviseert over openbaar vervoer, fietsers en voetgangers, biedt DAT.Mobility innovatieve oplossingen waarmee de infrastructuur en mobiliteit kunnen worden beheerd, beïnvloed of bijgestuurd. Met andere woorden: het monitoren, beheren en plannen van mobiliteit zit in de haarvaten van de onderneming. Menige overheidsinstantie, provincie, gemeente, infrabeheerder, projectontwikkelaar of evenementenorganisator vaart wel bij het advies van Goudappel Coffeng en/of DAT.Mobility.

Voor de buitenlandse activiteiten heeft Goudappel Groep ruim een jaar geleden het programma Excellent Cities in het leven geroepen. Hiermee richt de onderneming zich op het exporteren van kennis rondom mobiliteitsvraagstukken in grote, buitenlandse steden. Algemeen directeur Jos van Kleef: “De groei voorzie ik in landen waar we nu al actief zijn. We gaan onze buitenlandse activiteiten verder uitbouwen, vooral bij specialistische adviesdiensten en IT-oplossingen. Een groter deel van de omzet komt dan uit het buitenland waarbij we graag werken met lokale medewerkers”. Hoewel het merendeel van de buitenlandse omzet uit omliggende landen komt, zijn er ook exportlanden die verder weg liggen: zo verricht Goudappel nu een onderzoek naar een verkeersmodel voor het havengebied van San Francisco. Jos: “Dit is een prachtige opdracht en wellicht een opmaat naar meer Amerikaanse steden. Zo zijn we recent ook in Australië aan de slag gegaan en ligt er een verzoek uit Nieuw-Zeeland”.

In het buitenland werkt Goudappel graag samen met andere partners in onder meer Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ook is er een minderheidsbelang genomen in bedrijven uit België en Zweden. “Wij zien dat binnen Goudappel Groep unieke en specifieke kennis beschikbaar is die niet alleen in Nederland maar ver daarbuiten van pas kan komen bij de verbetering van de economie, leefbaarheid en bereikbaarheid van buitenlandse steden,” aldus een enthousiaste Jos van Kleef.

Export landen

België (dochterbedrijf) | Duitsland | Verenigd Koninkrijk | Scandinavië | Australië | Verenigde Staten

Algemeen Directeur

Goudappel Groep | Jos van Kleef