Informatiebeveiliging

IRM360 B.V.

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging, Privacy en CyberSecurity is het speelveld waarin Isatis CyberSoft opereert. De komst van de AVG privacy wetgeving zorgt ervoor dat organisaties naast privacy risico’s ook informatiebeveiliging en cybersecurity risico’s moeten beheersen om te voldoen aan de AVG. Veel organisaties weten niet hoe dit eenvoudig en structureel op te pakken, beschikken over onvoldoende materiekennis of hebben hiervoor niet de middelen of staf voor. Daarnaast zorgen sectoren zoals de zorg en overheid ervoor dat de eisen die aan leveranciers gesteld worden rondom certificering volgens de informatiebeveiligingsnorm ISO 27001 de laatste tijd enorm toenemen. Isatis Cybersoft helpt organisaties laagdrempelig en tegen lage kosten aan oplossingen.

Isatis Group

Isatis Cyber Soft is een onderdeel van de Isatis Group uit Nijmegen. Isatis Group is een ICT-bedrijf waar 260 professionals binnen meerdere business units werken aan unieke klantoplossingen. Met een oorsprong in softwareontwikkeling zijn zij inmiddels uitgegroeid tot een strategisch partner van diverse ondernemingen en toonaangevende klanten. Iedere businessunit is product georiënteerd en heeft kennis van een specifiek domein. Of het nu gaat om online marketing, design, software development, cybersecurity of big data: de kennis en expertise is binnen de dedicated teams aanwezig!

De werkmaatschappij Cyber Soft B.V. is gevestigd in het kantoorgebouw De Leeuwenbrug in Deventer. Binnen bedrijf is Marcel Lavalette eindverantwoordelijke. Cyber Soft biedt antwoorden op de vragen als: bent u hackproof, zijn uw medewerkers voldoende bewust van de privacy- en cyberrisico’s in hoeverre bent u compliant aan normeringen en voldoet u aan de AVG/GDPR privacy regelgeving. Voor grote organisaties zijn hiervoor vaak specialistische tool voorhanden die vaak duur zijn en ook om de nodige kennis vragen van de gebruiker. Voor het midden- en kleinbedrijf zijn er eigenlijk geen betaalbare en gebruikersvriendelijke tools. Daarop heeft CyberSoft heeft de Cyber Manager ontwikkeld. Dit is een online tool waarmee organisaties hun eigen cybersecurity kunnen managen en waarmee ze voldoen aan alle privacyregels en diverse ISO-normeringen. Met de CyberManager kan eenvoudig de beveiliging getoetst worden en kunnen medewerkers getraind en getoetst worden op het risicobewustzijn. Hoe belangrijk dit laatste is blijkt wel uit alle ransomware aanvallen die steeds meer schade opleveren. Ook MKB bedrijven zijn hier veelal slachtoffer en met een goed risicobewustzijn van de gebruiker hadden veel incidenten voorkomen kunnen worden.

Het klanten bestand groeit snel en ook de eerste klanten in het mkb-segment zijn reeds aangesloten. Dit zijn bijvoorbeeld bouwbedrijven, IT aanbieders en andere toeleveranciers die alvast voorsorteren op regelgeving die van de opdrachtgevende overheid en zorg op hen afkomen. De doelstelling voor Nederland is op korte termijn 200 klanten voor de Cyber Manager in het mkb-segment te werven. Ook het buitenland lonkt. In België zijn de eerste klanten aangesloten en in Frankrijk zijn twee partners aangesloten voor uitrol van de Cybermanager daar. De bedoeling is daarna ook te gaan starten in Duitsland en Spanje.

Export landen

België | Frankrijk 

Ceo

IRM360 B.V. | Marcel Lavalette