Grafisch Vormgever | Cartograaf

Jean Klare

Grafisch Vormgever | Cartograaf

Grafisch vormgever, cartograaf, beeldend kunstenaar, drie ambachten die met elkaar verenigd zijn in een persoon Jean Klare. Begenadigd spreker, analyticus en bedenker van de ‘Atlas van de belevingswereld’. Wat ooit als een grapje is ontstaan in 1999 als een relatiegeschenk voor een bedrijf, is een boek geworden dat de hele wereld is over gereisd. Vertaald in 20 talen en een half miljoen exemplaren verkocht. Met de middelen die na 2011 op cartografische gebied beschikbaar zijn wordt de uitgave verbeterd. De volgende herdruk wordt eind 2017 verwacht.

Visuele architectuur
Jean Klare gebruikt zijn talenten als grafische vormgever en detaillist om de kijker op een ander spoor te brengen. Zijn kaarten kunnen hilarisch worden geïnterpreteerd, er ligt een duidelijke visie aan al zijn ontwerpen ten grondslag. Zijn expertise is opgemerkt en de interieur architecten Groen+Schild hebben hem uitgenodigd om zijn cartografische beschrijvingen toe te passen in interieurs.
Een verandering in een werkomgeving die de gebruiker tot nadenken stemt en hem/haar (on)zichtbaar zijn/haar werkzaamheden laat uitvoeren, doordat op glazen wanden en muren een landschap wordt verbeeld dat past bij de organisatie. Beelden die tijdloos zijn, die de visie voor een toekomst laten zien en waar de gebruiker van een ruimte zich comfortabel voelt.

Een van zijn laatste interieurprojecten is een iconische kaart voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta. De waterschappen zijn gefuseerd en hebben een kantoor betrokken in Zwolle. Een co-creatie van medewerkers van het Waterschap, binnenhuisarchitect en Jean om een beeld te creëren dat in de ruimte wordt opgenomen en tevens de verbinding laat zien wat het waterschap voor de mens betekent. De veranderingen van het water voor mens en de aarde in beeld gebracht.

Vormgeven met een visie
Jean analyseert en weet de cartografie op een heldere wijze in te zetten voor een (werk)ruimte. Grafisch vormgeven is ook met een open visie kijken naar de toekomst en zo ontwerpt Jean ook folioproducties voor diverse klanten. Klare, out-of-the-box denkend, worden zijn ontwerpen alom gewaardeerd.
Het proces dat hij als ontwerper doorloopt om vorm te geven, kan hij overbrengen op de vraag van zijn klanten. Vernieuwend zijn en veranderingen omarmen, zodat de klanten zich gesteund weten en klaar zijn voor een toekomst.

Export landen

Europa | Azië | Amerika

Ceo

Jean Klare | Jean Klare