Geneesmiddelen Landbouwhuisdieren

Kepro

Geneesmiddelen Landbouwhuisdieren

Kepro exporteert wereldwijd geneesmiddelen en supplementen voor landbouwhuisdieren, waarbij de (pluim-)veehouderij de grootste doelgroep is. Wereldwijd gebruiken elke dag duizenden boeren producten van Kepro om de veestapel gezond te maken en te houden. Contacten met nieuwe distributeurs worden voornamelijk gelegd tijdens beurzen. Het bedrijf is actief in 81 landen. De groei van de afgelopen jaren heeft ook geleid tot een nieuwe organisatiestructuur. Wim Kieftenbeld, met brede ervaring onder andere binnen de farmaceutische sector, is vanaf september 2016 managing director.

‘Total farm management’
Het ‘Total farm management’ concept gaat verder dan alleen het leveren van producten aan de veehouderij. Het heeft alles te maken met gezond en duurzaam produceren, zowel de boer als de lokale economie zal hiervan profiteren, zeker op de lange termijn. “Kepro is met haar dierenartsen zeer actief op de boerenbedrijven en organiseert diverse workshops en seminars voor lokale dierenartsen en veehouders. Ook wordt de impact van verkeerd en overmatig gebruik van bijvoorbeeld antibiotica besproken voor zowel de veestapel als voor de bevolking na vleesconsumptie. Inmiddels zijn in Afrika vele bedrijven actief die 50.000 kuikens grootbrengen voor de consumptie en zijn er stallen in Pakistan met meer dan 4.500 melkkoeien”, vertelt Kieftenbeld.

De Kepro Academy
Alle expertise heeft geleid tot het oprichten van een Kepro Academy in 2018. Complete draaiboeken zijn voor de pluimveehouderij (legkippen en vleeskuikens) opgesteld, pragmatisch van opzet en op onderdelen in samenwerking met de Gezondheidsdienst voor Dieren. Belangrijke thema’s zijn: de inrichting van de stallen; de kwaliteit van het voer en de watervoorziening; de juiste ventilatie; de ziektes en toediening van geneesmiddelen. Onderwerpen waarmee Kepro bewustwording kan creëren bij de boeren, zodat na toediening van antibiotica de wachttijd wordt gerespecteerd en bijvoorbeeld de eieren niet worden geconsumeerd of worden verkocht in een nabij gelegen dorp binnen de wachttijd. Door de kennisoverdracht vanuit de dierenartsen en de ‘academy’ ziet de boer ook werkelijk het verschil. En daarmee maakt Kepro met haar specialisten een grote stap voorwaarts.
Duurzaam ontwikkelen en erop toezien dat de kennis wordt gedragen en gedeeld. Met het bieden van opleidingen en service is de verandering in gang gezet om te komen tot optimaal ‘Total farm management’.

Export landen

Wereldwijd

Ceo

Kepro | Wim Kieftenbeld