Precision Farming

LeeO

Precision Farming

Vanuit IT-Bedrijf Empoly is in 2014 een applicatie ontwikkelt waarmee de hele cyclus van een varken in kaart wordt gebracht. Dit was pionieren en het resultaat was een unieke propositie in de markt die er nog niet was. Om het grote potentieel van deze ontwikkeling te benutten werd besloten hiervoor een nieuw bedrijf te starten: LeeO Precision Farming.

Individuele varkensregistratie

LeeO is een applicatie voor varkenshouders, onderzoekers en verwerkers, die de hele cyclus van het varken in kaart brengt: van geboorte tot aan de slachterij en verwerking van het stukje vlees. LeeO registreert alle belangrijke momenten in de levenscyclus van het varken en verbindt daarmee alle punten in de productiecyclus.

Hoe werkt het?

Het registreren van de varkenscyclus gebeurt door middel van een elektronisch oormerk dat gekoppeld is aan de LeeO app. Met een scanner wordt het elektronische oormerk uitgelezen en gekoppeld aan de app. Die registreert de groeicyclus, medicatie toediening en het voedingspatroon.

Er is dus geen interactie met de mobiele telefoon nodig waardoor het proces efficiënt, snel en doelmatig is. Dit resulteert uiteindelijk in lagere kosten per varken en een hoger rendement of, anders gezegd, verbeterde voerconversie. Bijkomend voordeel bij transport van dieren dat de oormerken van LeeO niet te voren hoeven worden uitgelezen. Dit scheelt veel tijd en daarmee ook geld.

Wereldmarktleider

LeeO heeft in Nederland de markt voor het product ontgonnen en is er nu marktleider. Het product omvat de hele keten en in de keten wordt gekeken welke speler hierin het meest dominant is. In Nederland zijn dat de grote foodbedrijven, maar in het buitenland kan dat anders liggen. In het buitenland wordt gewerkt met lokale partners die de markt goed kennen. Dit is belangrijk want in elk land is het speelveld anders en verschillen de regels met betrekking tot voedselveiligheid.

Stevige groei

In de USA is een stevige positie in het Midden-Westen bereikt. In de drie staten waar LeeO actief is, wordt 70% van alle varkens in de USA gehouden en ook goed voor 22% van alle varkenspopulatie ter wereld. Een andere regio waar LeeO succes heeft is China en Zuid-Oost Azië.

LeeO telt tien medewerkers en groeit flink. De meeste groei zit bij de lokale partners in buitenland, daar wordt, met support van LeeO het meeste werk verricht. Focus ligt op verdere groei in West-Europa, maar daar buiten worden ook nieuwe partnerships gesloten.

Export landen

België | Duitsland | Luxemburg | Frankrijk | Zwitserland | Portugal | Spanje | Portugal | Brazilië | China | Taiwan | Vietnam | Thailand | USA

Ceo

LeeO | Peter ter Linde