Sorteercentrum

Leger des Heils ReShare

Sorteercentrum

Het Leger des Heils is in Engeland opgericht door de predikant William Booth in het midden van de 19e eeuw. Hij besteedde veel tijd aan het doorvertellen van het Goede Nieuws (Evangelie) uit de Bijbel, maar kwam er snel achter dat de arme bevolking van Oost-Londen met een lege maag weinig boodschap hadden aan zijn Goede Nieuws. Dit voedde het sterke verlangen in hem om iets voor deze mensen te gaan doen. Toen Booth zijn werkzaamheden onder de naam: The Salvation Army (Leger des Heils) bracht, begon het werk duidelijke vruchten af te werpen. Het idee van een leger dat strijdt tegen lichamelijke en geestelijke honger, armoede en andere maatschappelijke wantoestanden, sprak velen aan.

Professioneel met een sociaal en duurzaam karakter

Het Leger des Heils anno nu is wereldwijd actief met inzamelen en verspreiden van tweedehands kleding. Het langs de deuren gaan met de voddenkar was één van de eerste activiteiten. Inmiddels -bijna 130 jaar later- is er een complete logistiek en een efficiënte bedrijfsvoering in huis, ondergebracht bij de divisie ReShare. In Nederland is ReShare marktleider op het gebied van textielinzameling (incl. schoeisel) met circa 26 miljoen kilo ingezamelde kleding per jaar. Deventer is één van de acht nevenvestigingen waar ReShare kleding inzamelt en sorteert. Dit sorteercentrum heeft een capaciteit van zo’n 5 miljoen kilo op jaarbasis. Dat lijkt veel, maar burgers gooien ook nog steeds een groot deel van de kleding weg met het restafval. Dat is zonde want de kledingfabricage is na de petrochemie de meest vervuilende industrietak ter wereld.

Hergebruik stimuleren

Dit sorteren is veelal handwerk en 50% van de gesorteerde kleding is herdraagbaar. Een deel hiervan gaat naar de inmiddels 11 eigen ReShare Stores (onlangs ook in Deventer geopend). De rest van het herdraagbare deel gaat voornamelijk naar Oost-Europa toe. De kleding die niet meer draagbaar is wordt gerecycled naar een zo hoog mogelijke verwaarding. Dit betekent hergebruik van de vezels voor nieuwe kleding of als het niet anders kan hergebruik als isolatiemateriaal.

Energieneutraal pand

In oktober van 2019 heeft ReShare op bedrijventerrein A1 in Deventer een nieuw bedrijfspand van ruim 5.000 m2 betrokken. Het pand is gasloos gebouwd en met het dak vol zonnepanelen en een eigen warmtewisselaar is het pand energieneutraal.

Toekomst

Leger des Heils ReShare is continue met partners in de keten aan het zoeken naar nieuwe mogelijkheden tot recycling van de ingezamelde textiel. Zo zijn er hoopvolle projecten op het gebied van chemische recycling waarbij de vezels losgeweekt worden en zo makkelijker te recyclen zijn. In Nederland lopen we hiermee voorop, reden waarom steeds meer Leger des Heilsafdelingen uit andere landen komen buurten in Nederland.

Export landen

Oost-Europa

Ceo

Leger des Heils ReShare | Christiaan en Ursula van Nieuwenhuijzen