MOVE Mobility

Mobiliteit

Experts in slimme stedelijke mobiliteit. MOVE Mobility is sinds 2013 actief, waarbij het doel is Nederlandse kennis in te zetten voor een effectieve mobiliteit in buitenlandse steden. Een internationaal team van ingenieurs, verkeersdeskundigen en stedenbouwkundigen, zetten hun expertise in om de mobiliteit, leefbaarheid en duurzaamheid van een stad te verbeteren. De passie voor leefbare steden, ‘Smart Moving Cities’, heeft er toe geleid dat MOVE Mobility wereldwijd projecten heeft uitgevoerd in vijftien landen.

Het internationale team werkt nauw samen met partners om steden toegankelijk en leefbaar te maken door slimme en op het oog eenvoudige oplossingen aan te reiken. Met een strategisch netwerk van alle belanghebbenden in een stad wordt vanuit een integrale planning het complete proces doorlopen. Alle partners werken mee aan de uitvoering, zodat een stad duurzaam wordt ontwikkeld en gereed is voor de toekomst. In de afgelopen jaren is een breed netwerk opgebouwd. MOVE Mobility participeert in veel projecten en werkt samen met verschillende partners om ‘Smart Moving Cities’ te creëren.

Smart Moving Cities
“Eigenlijk willen we overal in de wereld de stad Deventer kopiëren. Denkend vanuit de basisprincipes die geleid hebben tot wat de stad nu is; multimodaliteit en integrale planning van de openbare ruimte”, vertelt Tonny Bosch. Veel grote buitenlandse steden moeten cruciale veranderingen aanbrengen in mobiliteit en ruimtelijke ordening, zodat ze gereed zijn voor de uitdagingen in de toekomst. Door kennisoverdracht worden Nederlandse kennis en ervaring gedeeld. MOVE Mobility heeft hiervoor onder meer het ‘Knowledge Transfer Program’ opgezet samen met diverse universiteiten.

Met de MOVE Meter heeft het bedrijf een instrument ontwikkeld dat online inzicht geeft in de effecten van ingevoerde maatregelen en deze visueel en cijfermatig laat zien. Met als resultaat de ‘beste’ oplossing. Hierbij gaat het om vragen als: Wat is de huidige verkeerssituatie? Welke ontwikkelingen komen eraan? Wat voor maatregelen kunnen we treffen? Wat zijn daarvan effecten? Wordt het beoogde doel bereikt?

Export landen

Beira-Mozambique | Kampala-Oeganda | Nairobi-Kenia | Kaapstad-Zuid-Afrika | Verenigde Staten (Memphis, Austin, Houston) | Mexico (Cuernavaca, Villahermosa) | Georgië | het Midden Oosten (Palestina, Irak, Iran) | Europa

Ceo

MOVE Mobility | Tonny Bosch