Verkeersonderzoek

NDC Nederland

Verkeersonderzoek

In 2016 is NDC Nederland ontstaan uit een samenwerking tussen Goudappel (adviesbureau op gebied van mobiliteit en ruimte) en het Engelse Nationwide Data Collection (NDC). Het Engelse NDC is gespecialiseerd in verkeersonderzoek en voert werkzaamheden uit vanuit kantoren in Engeland, Ierland, Schotland en sinds 2016 dus ook vanuit Deventer. In Deventer is door NDC een krachtige en slagvaardige organisatie neergezet voor het uitvoeren van verkeersonderzoek die door de inbreng van Goudappel beschikt over jarenlange kennis van en toegang tot de Nederlandse markt.

Specialist in verkeersonderzoek Voor met name overheden (gemeenten, provincies en het rijk) voert NDC Nederland verkeersonderzoek uit in de breedste zin van het woord. Het team van tien professionals in vaste dienst en ruim honderd in een flexibele schil voert veldonderzoek uit naar alles wat beweegt én stilstaat op het gebied van verkeer in de openbare ruimte. Of het nu gaat om (vracht-) auto’s, fietsers, voetgangers of OV-reizigers: de hoeveelheid, samenstelling, reistijd, gedrag of herkomst & bestemming wordt éénmalig of voor een langere periode onderzocht. NDC is gespecialiseerd in allerhande verkeerstellingen, parkeeronderzoek, klanttevredenheidsonderzoek in het openbaar vervoer en kentekenonderzoek.

Alles in één hand NDC Nederland is een full-service verkeersonderzoeksbureau dat voor haar onderzoek gebruik van meettechnieken zoals verkeerstellers en camera’s die door eigen gecertificeerde monteurs worden geplaatst. De flexibele schil met 100 waarnemers en enquêteurs is tevens in directe dienst bij NDC. Daarmee beschikt NDC over een veldwerkapparaat dat voor tal van type veldwerkonderzoeken snel kan worden ingezet (enquêteren of flyeren in binnensteden/bussen/treinen, visuele inventarisaties & observaties in de openbare ruimte, verkeers- en parkeertellingen).

Voorbeelden

Een mooi voorbeeld van een verkeeronderzoek is het onderzoek dat NDC voor Rijkswaterstaat in de Randstad regelmatig uitvoerde. Met ruim 100 kentekenherkenningscamera’s worden alle ingangen van de Randstad afgedekt. Een deel van de geregistreerde kentekenhouders ontvangt hierna een brief met de vraag om deel te nemen aan het (online) onderzoek naar het gebruik van de rijksweg. Op deze wijze ontstaat inzicht in bijvoorbeeld herkomst, bestemming, reisfrequentie en verplaatsingsmotief van de weggebruiker. Voor vrachtwagens worden aparte vragenlijsten gestuurd die dieper in gaan op bijvoorbeeld het type beladingen. Voor Rijkswaterstaat is alle verzamelde data en informatie input voor evaluatie en nieuw beleid.

Reizigersenquêtes

Een ander specialiteit van het huis is het tellen, enquêteren en observeren in bus, trein, tram of metro. Middels reizigersenquêtes wordt de klanttevredenheid in het openbaar vervoer gemeten en daarmee de prestaties van betrokken vervoerders. NDC is trots uitvoerder van de OV-Klantenbarometer. Dit is het grootste landelijke onderzoek naar de mening van reizigers over het openbaar vervoer. Minimaal honderdduizend enquêtes worden daarvoor afgenomen en verwerkt per jaar.

Toekomst

De vraag naar verkeeronderzoek is op dit moment redelijk stabiel. Af en toe verdwijnen bepaald type onderzoeken omdat data via andere databronnen (zoals Google) ‘automatisch’ beschikbaar komt. Anderzijds zijn er door veranderende maatschappelijke thema’s altijd weer nieuwe kansen voor verkeersonderzoek. Denk aan de toenemende belangstelling voor langzaam verkeer (fiets en voetganger) in verkeersbeleid waardoor weer behoefte ontstaat aan het meten van het daadwerkelijk gebruik. Via het internationale netwerk van Goudappel (met o.a. deelnemingen in Duitsland, België, Zweden en Italië) ontstaan bovendien ook kansen om opdrachten in het buitenland te werven.

Export landen

België

Ceo

NDC Nederland | Koos Boot