Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Productontwikkelaar

Pi Development

Productontwikkelaar

Pi Development

Productontwikkeling met een echt duurzaam karakter.

Een E-bike waarmee je bijna 100 km per uur kunt fietsen, die is al op de markt. Pi Development ontwikkeld daarvoor de aandrijflijn. Pi Development is onder andere goed thuis in de E-bike markt, het heeft voor diverse merken ontwikkeltrajecten uitgevoerd, onder meer voor Gazelle. Naast mobiliteit is het bedrijf, dat in 2007 startte, ook actief in warmte, koeling en ventilatie branche. Pi Development opereert nu ook steeds nadrukkelijker in duurzaamheid en duurzame energie.

Voor haar klanten is het bedrijf vanaf het idee tot de realisatie intensief betrokken. Ze bedenken en ontwerpen het product, ontwikkelen het, bouwen een prototype en testen het en indien nodig bereiden de productie voor. En wat de duurzaamheid betreft  richt het bedrijf zich ook meer en meer op het ontwikkelen van een ‘tweede leven’ voor bestaande producten: eenvoudig hergebruik van materialen, duurzame productietechnieken en energie efficiëntie.

In de komende jaren verwacht Pi Development groei, zowel in de gehele omzet als in het buitenland. Nu werken er nog 8 fte bij het bedrijf, maar de verwachting is dat de komende jaren dat het aantal fte zal groeien naar ergens tussen de 12 en 15. De omzet zal dienovereenkomstig toenemen en dat zeker ook in het buitenland. Waar PI Development nu voor 95% voor de Nederlandse markt werkt, zal het bedrijf in de komende jaren door de keuze voor de circulaire economie en de internationale markt vooral groeien in onze buurlanden België en Duitsland. Naar verwachting zal over enkele jaren de verhouding tussen de Nederlandse en buitenlandse markt hierdoor veranderen, in 70% voor Nederlandse opdrachtgevers en 30% voor buitenlandse.

Export landen

België | Duitsland

Ceo

Pi Development | Peter Komen