Veiligheidsadviseurs

Pol Safety

Veiligheidsadviseurs

Eigenaar en oprichter van Pol-Safety Veiligheidsadviseurs B.V. is Heinz Pol. Hij heeft een Chemisch Technische achtergrond en is werkzaam geweest als arbeidshygiënist en als gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige bij diverse bedrijven. In 2006 richtte hij zijn eigen bedrijf op. Met Pol Safety Veiligheidsadviseurs richt Heinz zich op explosie- en machineveiligheid bij bedrijven en op CE-markering van machines en installaties.

De klanten van Pol Safety zitten o.a. in de maakindustrie, machinebouw, petrochemie en farmacie waar gewerkt wordt met vluchtige en brandbare stoffen. Zij verlangen graag korte lijnen en hoog specialistische kennis. Snel en correct kunnen handelen op vragen is daarbij zeer belangrijk. Pol-Safety levert deze dienstverlening.

Expert in explosieveiligheid

Op het gebied van explosieveiligheid en Atex-regelgeving ondersteunt Pol Safety bedrijven bij alles wat te maken heeft met het creëren van een veilige werkplek. Daarnaast helpt Pol Safety machinebouwers of engineeringsbureaus bij het creëren van een veilig ontwerp van nieuw te bouwen machines en installaties (norm Atex 114 voorheen Atex 95) . Dit gebeurt veelal vanaf “de tekentafel” zodat in een vroeg stadium duidelijk wordt welke maatregelen bij de bouw genomen moeten worden. Vaak betreft het hier custom made machines of installaties die gemaakt worden op basis van klantspecificaties en waarbij de eindgebruiker op enige afstand betrokken is bij de engineering en ontwikkeling. CE-MARKERING

Nieuwe machines en installaties die binnen de EU op de markt worden gebruikt moeten voorzien zijn van CE-markering. Dit is een verplicht label dat enkel gevoerd mag worden zodra aangetoond kan worden dat aan alle relevante essentiële minimale veiligheids- en gezondheidseisen voldaan is. Ook hierbij helpt Pol Safety machinebouwers en engineeringsbureaus bij het creëren van een veilig ontwerp van nieuw te bouwen machines en installaties. Vaak vanaf de tekentafel maar net zo vaak in het kader van productontwikkeling en -verbetering. Pol-Safety werkt hierbij zowel voor opdrachtgevers binnen Nederland als ook buiten Nederland of buiten de Europees Economische Ruimte (EER).

Hazcalc

Sinds 2020 biedt Pol-Safety via zusterbedrijf Hacalc B.V. online software aan voor het beoordelen van explosieveiligheid in werksituaties. Een relatief eenvoudig softwarepakket tegen acceptabele kosten bleek nog niet voorhanden en daarom werd dit in eigen beheer, samen met partners, ontwikkeld. De software wordt in licentievorm wereldwijd aangeboden aan collega-bedrijven.

Export landen

België | Duitsland | Zwitserland | Denemarken | USA | Zuid Afrika

Ceo

Pol Safety Veiligheidsadviseurs | Heinz Pol