Adviesgevend vrijwilligersnetwerk

PUM

Adviesgevend vrijwilligersnetwerk

Als onderdeel van VNO-NCW is PUM een internationaal netwerk waarbij vrijwilligers met ervaring in ondernemen hun kennis delen met (startende) ondernemers in ontwikkelingslanden. Vanuit Nederland zijn zo’n 2.000 vrijwilligers actief in dit netwerk.

Matchmaking vrijwilligersopdrachten

PUM heeft in de momenteel 31 geselecteerde landen netwerken opgebouwd die zorgen voor een continue stroom van opdrachten, veelal via de 150 vertegenwoordigers in die landen. Deze projecten worden beoordeeld waarna bekeken wordt welke adviseur het beste past bij de opdracht. Kort hierna volgt uitzending. Gemiddeld duurt zo’n missie twee weken. In die twee weken voert de vrijwilliger onderzoek uit, overlegt met de aanvrager en kijkt hij of zij wat nodig is om de opdracht tot een succes te maken.
Ondanks het feit dat hier vrijwilligers voor worden uitgezonden is de uitzending niet vrijblijvend.
Aan de adviseurs worden kwaliteitseisen gesteld en elke opdracht wordt met de opdrachtgevende organisatie geëvalueerd waarbij de vrijwilliger ook wordt beoordeeld.

Advies toerisme

Eén van deze vrijwilligers is Rudi ter Heide. Rudi heeft zijn sporen verdiend in de toerismesector.
Zijn laatste functie was VVV-directeur op de VVV Veluwe. Zijn ervaring op dit gebied wordt nu ingezet om in ontwikkelingslanden toerisme op gang te helpen. Rudi: “De opdrachten zijn zeer divers. Het kan zijn dat de opdracht komt van een lokale overheid. Zo heb ik op de Filippijnen op een afgelegen tropisch eiland twee weken lang met de burgemeester opgetrokken en overlegd hoe door betere samenwerking het toeristisch aanbod kan worden verbeterd. Ik was ook in Indonesië, Oeganda en Soedan en het gaat bijna altijd om meer gasten. Mijn laatste klussen waren in Armenië waar ik enkele reisbureaus heb geholpen om hun reisaanbod en marketing te optimaliseren”.

Al tijdens mijn loopbaan heb ik in diverse landen geadviseerd. Zo was ik als Oostblokspecialist een paar maal in de provincie Lublin in zuidoost Polen, waarmee Gelderland een samenwerkingsovereenkomst heeft. Hier zijn recreatievoorzieningen aangelegd en zelfs een veerpont uit Gelderland overgedragen. In deze provincie ligt voormalig vernietigingskamp Sobibor waar Gelderland veel heeft gedaan om dit tot een waardige herdenkingsplaats te maken.

Rudi ziet voor PUM grote kansen in Afrika. Dit continent is in opkomst en toerisme groeit enorm. Zuid-Afrika, Tanzania en Kenia zijn al populaire toeristische bestemmingen. Veel andere landen kunnen hierop aanhaken.

PUM

Export landen

Afrika | Azië | Zuid-Amerika

Contact

Ceo

PUM | Rudi ter Heide