Coaching bedrijf

Pyramide

Coaching bedrijf

Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in de geestelijke gezondheidszorg en diverse staf- en managementfuncties vervuld te hebben in het bedrijfsleven startte Bert-Jan van der Mieden in 1992 met zijn bureau Pyramide in Apeldoorn. Sindsdien laat hij individuen, teams en organisaties floreren door regie en helpt hen hun verlangens en doelstellingen te realiseren. Hij is de grondlegger van de bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde vertrouwensmanagement en van het Ennisme: de filosofie van de verbinding.

Trainingen, coaching en opleidingen

Hij ontwikkelde de concepten levensregisseur, teamregisseur en organisatieregisseur en Pyramide wordt als zodanig ingezet in organisaties uit alle maatschappelijke disciplines. Regie berust op drie pijlers: vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit, waarbij vertrouwen een voorwaarde is voor verbondenheid en vitaliteit niet ontstaat zonder de eerstgenoemde twee. Door de Pyramide-aanpak ontstaat een optimale balans in leven, wonen en werken en optimale samenwerking tussen alle stakeholders, waardoor, in de gewenste tijd, de beste resultaten worden gerealiseerd. Door de mens centraal te stellen komt men tot een effectieve, efficiënte en flexibele organisatie.

Management boeken

Van der Mieden is auteur van het standaardwerk “De mens in de 21e eeuw”, publiceerde in 2015 het boek “Eenheid in verscheidenheid” en in 2020 het boek “Perspectiefvol leiderschap. Management in de 21e eeuw”. Een lees- studie- en opleidingsboek en naslagwerk met een Werkboek, luisterfragmenten en 49 interviews met leiders en managers uit alle maatschappelijke disciplines. Hij verzorgt op basis daarvan opleidingen, trainingen, workshops en Luister- en Regiesessies. Bert-Jan van der Mieden treedt tevens op als spreker en pianist in binnen- en buitenland, in en voor organisaties en hun (internationale) relaties.

Sustainable development Goals

In 2005 richtte hij de stichting Globaliseringscentrum op, waarin hij zich sterk maakt voor het realiseren van de mensen- en kinderrechten en het realiseren van de Sustainable development Goals. Doel is tevens het wereldwijd oprichten van globaliseringscentra, waardoor men tot optimale welvaart en welzijn komt. Hij adviseert en begeleidt organisaties in het realiseren van maatschappelijke impact en waarachtige globalisering, waardoor we tevens de diverse mondiale crises kunnen opheffen.

Hij is tevens oprichter van het PyramideRegieNetwerk waarin leiders en managers uit alle maatschappelijke disciplines kunnen participeren.

Export landen

België | Duitsland

Ceo

Pyramide | Bert-Jan van der Mieden