Inzameling en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten

Refurn

Inzameling en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten

Refurn BV is een initiatief ontstaan vanuit Weee Nederland, deze organisatie zet zich in voor de inzameling en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten in Nederland. Directeur Refurn Vincent de Graaf: ‘Naast het invullen van wettelijke verplichtingen voor producenten zijn innovatie, educatie, CO2 neutrale inzameling en een sociale en circulaire economie belangrijke kernpunten.” Refurn is ontstaan in 2016 en het team van Refurn is in die tijd gegroeid tot bijna 25 fulltime medewerkers. Refurn verzorgt een inclusieve dienstverlening voor de bouw-, woningcorporatie- en installatiebranche. Refurn maakt ook werk van zijn MVO-beleid door arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Daarnaast verzorgen ze instapopleidingen voor de installatietechniek om de instroom van nieuwe medewerkers te bevorderen. Hiervoor wordt samengewerkt met partners in de installatiebranche.

Het duurzame alternatief: een nieuw leven voor de cv-ketel, cv-ketel onderdelen en zonnepanelen!

Refurn zamelt oude cv-ketels, onderdelen en EPS (piepschuim) in en reviseert bruikbare onderdelen. Naast cv-ketels worden ook zonnepanelen ingezameld. Alle panelen worden geflitst en getest op kwaliteitsnormen en zijn te bestellen via Refurn. Afvalstromen die niet in aanmerking komen voor hergebruik worden op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier verwerkt. Refurn is gevestigd in het pand van Het Nederlands E-waste Centrum in Apeldoorn. Het E-waste Centrum is Weeelabex gecertificeerd. Weeelabex is een wettelijk vastgestelde kwaliteitsstandaard voor het mogen be- en verwerken van e-waste en op deze manier zijn de gestelde registratie-milieu- en Arbo eisen op de juiste wijze geborgd.

Installatietechniek

In de installatietechniek worden regelmatig installatieonderdelen en cv-ketels vervangen. De onderdelen worden vaak via het grofvuil afgevoerd en de cv-ketels vinden via de oud ijzerhandelaar hun weg naar verwerking, hierdoor gaan bruikbare en te reviserende onderdelen verloren. Door uw afgedankte onderdelen en oude cv-ketels aan Refurn te leveren wordt hier verandering in gebracht. Refurn stelt inzamelmiddelen op locatie ter beschikking en geeft een vergoeding voor de geleverde materialen. Onderdelen en cv-ketels die niet geschikt zijn voor revisie worden op een milieuvriendelijke wijze verwerkt. Daarnaast zamelt Refurn defecte brander- automaten, ventilatoren, driewegmotoren en cartridges in. Nadat de onderdelen gereviseerd en gecontroleerd zijn worden ze weer aangeboden aan de installatiebranche met een garantietermijn. Ze zijn aanzienlijk goedkoper dan nieuwe onderdelen, hier kunnen installatiebedrijven en hun klanten dan weer van profiteren.

Brede klantenkring

In Nederland heeft Refurn inmiddels een mooie klantenkring opgebouwd. Dit komt door goede ervaringen met de door Refurn geleverde producten en verleende service bij projecten in Nederland. Inmiddels bestaat er vanuit het buitenland ook belangstelling voor Refurn en wordt met veel plezier en de juiste papieren geleverd aan installatiebedrijven in de Oekraïne. De verwachting is dat de klantenkring in het buitenland snel zal gaan groeien, met name in Oost Europa.

Export landen

Oekraïne

Ceo

Refurn | Vincent de Graaf