Boomverzorging

SEKO

Boomverzorging

SEKO is sinds 1981 gespecialiseerd in bos- en boomverzorging, landschapsonderhoud en groenwerken. Vanuit Raalte bedienen de acht medewerkers van SEKO de Nederlandse en Duitse markt. De focus ligt op duurzaam beheer van bospercelen. Hiervoor heeft SEKO veel kennis in huis. Goed en preventief onderhoud start met het uitbrengen van een goed advies.

Dit advies start bij een onderzoek ter plaatse. SEKO heeft op het gebied van onderzoek diverse technieken en machines ontwikkeld die uniek zijn. Reden waarom steeds meer opdrachtgevers kiezen voor SEKO. Dit geldt eigenaren van bospercelen, gemeenten, bouw- en infrabedrijven maar ook Rijkswaterstaat. Het gros zit in de regio Drenthe, Gelderland en Overijssel (70%), bijzonder is dat 20% van het werk uit de grensregio komt. Directeur Johan Korstanje: “De contacten met Duitsland zijn ontstaan door referenties uit Nederland. Wij werken graag voor Duitse opdrachtgevers. Zij waarderen kwaliteit, zien het nut in van preventief onderhoud en het werkt daar heel prettig. Duitsers werken graag met Duitsers, ik zie ons werk daarom als een erkenning van ons vakmanschap. Daar zijn we trots op.”

Naast adviesverstrekking worden de werkzaamheden ook zelf uitgevoerd. Hiervoor heeft SEKO 35 verschillende machines ter beschikking. Deze ondersteunen bij het kappen & snoeien, boomverplaatsing / beplanting, stobbenfreezen, versnipperen, ziekte- en plagenbestrijding en het in cultuur brengen van bosgrond. Een relatief nieuwe dienst is de groeiplaatsverbetering van bomen in verstedelijkt gebied. Er komt steeds meer aandacht voor groen in verstedelijkte gebieden en daarop is deze dienst ontwikkeld. Steeds meer gemeenten maken hier gebruik van omdat dit specifieke kennis vereist die ze zelf niet in huis hebben.

Export landen

Duitsland

Ceo

SEKO | Johan Korstanje