Industriële Veiligheid

SiRATEX

Industriële Veiligheid

SiRATEX is gestart in januari 2020 door dr. BerendJan van Keulen. Hij is gespecialiseerd in industriële veiligheidsvraagstukken, met name op het gebied van de ATEX regelgeving en dan is de naam Sir ATEX snel bedacht. BerendJan is van oorsprong een onderzoeker en heeft de laatste 10 jaar als adviseur gewerkt in de veiligheidssector. Ook heeft hij jarenlang als HSE manager (Health, Safety and Environment Manger) gewerkt, maar hij is zijn loopbaan begonnen als chemicus in de farmaceutische industrie.

Voordat SiRATEX werd opgericht was hij al jarenlang werkzaam in de industriële veiligheid. Daaronder vallen Explosieveiligheid (ATEX 153), Machineveiligheid, Explosie veilige apparatuur (ATEX 114), Functionele veiligheid en veiligheid van de arbeidsmiddelen.

Wat is Industriële veiligheid?

1) Veiligheid in bedrijven, hetgeen een verplichting is van de werkgever t.o.v. de werknemer (Arbo wet o.a. risico arbeidsmiddelen, explosiegevaar etc.)

2) Adviseren van bedrijven om veilige nieuwe en gewijzigde producten op de markt te brengen. Machine veiligheid en explosie veilige apparatuur zijn hierbij van belang.

BerendJan vindt het echt een mooi vak want elk project is nieuw en uitdagend en dat brengt het beste in hem naar boven, namelijk het succesvol implementeren van het explosieveiligheidsbeleid in het management systeem in de chemische Industrie.

SiRATEX ziet een aantal ontwikkelingen in de markt.

1) Wijzigingen in de energiesector met name waterstof afleverstations voor (vracht-) auto’s. Dit leidt tot complexe risico’s voor fabrikanten en gebruikers. Deze mogelijke risico’s moeten goed in kaart worden gebracht om de juiste maatregelen te kunnen treffen.

2) Het markt toezicht op de fabrikanten is behoorlijk verscherpt door aanpassingen van de Europese richtlijnen. Producten van buiten de EG voldoen lang niet altijd aan de Europese veiligheidseisen.

3) Betrouwbaarheid van industriële veiligheidssystemen moet aangetoond en aantoonbaar zijn. Langdurige betrouwbaarheid is van belang zodat je aan kunt tonen dat processen en machines veilig functioneren.

Het is echt een uitdaging voor Berend Jan om ieder bedrijf en elke fabrikant veilig te laten werken en dat er ook alleen veilige producten op de markt worden gebracht.

Export landen

België |

Incidenteel | Andere landen

Ceo

SiRATEX | BerendJan van Keulen