Produceert kunststof filterbuizen

Van Reekum Materials

Produceert kunststof filterbuizen

VRM is een bedrijf dat vele producten en diensten levert met het accent op de waterwinning en/of -afvoer. Het betreft hier filterbuizen voor milieukundig bodemonderzoek, bronfilters, handboorgereedschappen, bronbemalingsmateriaal, snelkoppelingsmateriaal, boorbuizen, SWN80 handpompen, aardwarmtesondes etc. 

VRM levert veel aan de ingenieursbureaus, grondboorbedrijven en de GWW-sector die allemaal in de bodem actief zijn. Corebusiness is de productie van kunststof filterbuizen. Op jaarbasis bedraagt de productie daarvan zo’n 120.000 meter. Een bijzondere buis is de zogenoemde “BioBuis”. Directeur Hans van Kampen: “bij alle bouwprojecten worden buizen in de grond gebracht voor bepaling of het wél of geen schone grond betreft. Deze verklaring is verplicht.  Tot nu werden hiertoe plastic buizen gebruikt die daarna in de grond achterbleven. Wij hebben nu een biologisch afbreekbare buis ontwikkeld die na ongeveer vijf maanden volledig composteert in de grond.”

Een andere innovatie die recentelijk is gerealiseerd is de LevelLog: een meetunit die bovenop een peilbuis geplaatst wordt en exact het grondwaterniveau meet en die data draadloos verzend aan beheerder van het meetnet, bijvoorbeeld waterschappen. Op deze wijze kunnen de grondwaterstanden veel efficiënter gemonitord worden, veel makkelijker en sneller dan voorheen het geval was. In Nederland maar ook daarbuiten ligt er voor VRM een grote markt voor dit revolutionaire meetsysteem.

In het verleden leverde VRM veel waterpompen naar met name Afrika. Samen met ingenieursbureau DHV heeft VRM destijds een onverwoestbare waterpomp gemaakt. Daarvan staan er inmiddels vele tienduizenden van in Afrika. Van Kampen: “het leuke is dat deze pomp sinds een paar jaar ook de Nederlandse markt verovert. Steeds meer speeltuinen, scholen en natuurspeelplekken in Nederland worden nu met onze SWN80 uitgerust. Zo ook in Apeldoorn staan er veel van onze pompen”.

Het huidige exportaandeel van de omzet is ongeveer 30%. Voor de toekomst ziet Van Kampen dit belangrijker worden: “ik verwacht dat dit op termijn zal stijgen naar 50%. We zijn net de Franse markt opgegaan en dat ziet er nu al veelbelovend uit. Zo kijken we ook naar het Verenigd Koninkrijk. Overigens exporteren wij ook veel indirect: door ons geproduceerde membraanfilters leveren wij in substantiële aantallen aan een Nederlandse partij die deze vervolgens wereldwijd afzet.

Export landen

België | Duitsland | Denemarken | Frankrijk | Afrika

Contact

Ceo

Van Reekum Materials | Hans van Kampen