Advies in Bouw, Infra en Milieu

Witteveen + Bos

Advies in Bouw, Infra en Milieu

Witteveen+Bos levert adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. “In de afgelopen jaren zien we steeds meer een verschuiving van onze activiteiten in het buitenland. De samenwerking met partners in diverse landen, zoals lokale ingenieursbureaus, is steeds belangrijker geworden. We adviseren, brengen onze kennis en expertise in, en leren zelf ook van onze partners, zodat we het beste uit twee werelden kunnen halen. We werken dus zeer nauw samen met lokale mensen en bedrijven. Op deze wijze passen onze oplossingen bijvoorbeeld in de lokale wetgeving en bij de beschikbare bouwmaterialen. Ook kunnen zo beter lokale bedrijven aangetrokken worden voor de projectrealisatie”, vertelt Karin Sluis.
Om inzicht te krijgen in de werkzaamheden van Witteveen+Bos worden twee voorbeelden toegelicht.

Semarang, Java – Mangrove project
Bekroond met een Nederlandse prijs – ‘Vernufteling’-, is het mangrove project op Java. Oorspronkelijk was er voor de noordkust van Java een mangrovebos, dat een natuurlijke verdedigingslijn vormde voor de zee. De afgelopen decennia werden de mangroves gekapt om plaats te maken voor vis- en garnalenkwekerijen. Het gevolg was erosie van de kustlijn en toename van wateroverlast en overstromingen. Met verschillende partners werd het project ‘Bouwen met de natuur’ voorbereid en uitgevoerd, door het bouwen van een waterdoorlatende bamboe damwand gevuld met kreupelhout. Het project heeft er toe geleid dat de erosie is gestagneerd en de mangroves groeien op een natuurlijke wijze aan.

Atyrau, Kazachstan – Hergebruik van afvalwater
In Atyrau is in samenwerking met partners een project gerealiseerd voor het hergebruik van afvalwater. Een installatie waarin afvalwater (zuur- en pekelwater) afkomstig uit een gas- en olie verwerkingsindustrie wordt hergebruikt in een gedemineraliseerd watersysteem. Hierdoor wordt het waterverbruik sterk verminderd en het oppervlaktewater van de Kaspische Zee beschermd tegen vervuiling.

De ambitie voor de komende jaren is de omzet te laten stijgen vanuit een stevig fundament in Nederland.

Export landen

België | Engeland | Ghana | Indonesië | Kazachstan | Letland | Rusland | Vietnam | Dubai | Singapore

Ceo

Witteveen + Bos | Karin Sluis